Laivaston

Radioamatöörit ry

OH1AJ

Sotilasradioamatööriasema OI1AY

OI1AY

Suomessa on tällä hetkellä noin parikymmentä sotilasradioamatööriasemaa. Toiminnan tarkoituksena on luoda viihdytystä sekä viestitystaitoja valmentavaa harrastustoimintaa varusmiehille ja kantahenkilökunnalle. Nykyisin kerhomme ns. perinneradiotoiminta, jossa työskennellään vanhoilla SA-laitteilla, on saanut jalansijaa yhtenä toimintamuotona ja kerholla on pieni perinneradiokokoelma.

SRA-toiminta tapahtuu radioamatöörimääräysten edellyttämällä tavalla. Sotilasradioamatöörit saavat käyttää muista poiketen OI-alkuista kutsumerkkiä.

Usein toimintaa varten Puolustusvoimat antaa tilat sekä hankkii sopivat laitteet. Pansion varuskunta-alueen sotilasradioamatööritoiminta on nivelletty Laivaston Radioamatöörit ry:n yhteyteen. Järjestely onkin erinomainen, koska kerho antaa näin myös sotilasradioamatööritoiminnalle valmiit tilat ja radiolaitteet.

Etusivulle

Sivu päivitetty 30.3.2021