Laivaston

Radioamatöörit ry

OH1AJ

Lähtökulma antennin korkeuden funktiona

Laskenta on vaaka dipolille mutta antaa hyvän likiarvon myös Yagille. Voi käyttää desimaali pilkkua tai pistettä.

Anna taajuus / MHz

Anna antennin korkeus / m

Lähtökulma on:

Aallonpituus on:

Antennin korkeus aallopituutena on:

Lähtökulman lukema NaN tarkoittaa, että antenni on alle neljännesaallon korkeudessa. Lähtökulma on tällöin 90 astetta.

Lähtökulma θ = asin(λ/4/h), jossa λ=aallonpituus/m ja h=korkeus/m.

Alla oleva käyrä kuvaa, miten antennin pääkeilan lähtökulma muuttuu antennin korkeuden funktiona. Yllä olevalla laskurilla voit laskea saman tarkemmin.

Optimi lähtökulma
Etusivulle DX-sivulle

21.12.2021 OH1TV