ALKUSANAT


Vuoden vaihtuminen uudeksi palautti mieleeni joskus vajaa vuosi takaperin langetetun kunnian ja velvollisuuden. Laivaston Radioamatöörit ry:n johtokunta valitsi puheenjohtajan ja allekirjoittaneen laatimaan yhdistyksen historiikin 30-vuotisjuhlaan keväällä 1998. Edellinen koottiin kymmenen vuotta aikaisemmin. Tämä julkaisu on laadittu käyttäen pohjana ensimmäisen puheenjohtajan, Juhani Kurkilahden laatimaa "Katsaus ensimmäisen kymmenvuotiskauden toimintaan" ja kirjoittajan kokoamaa 20-vuotishistoriikkia. Käytettävissä olevaa materiaalia on varsin vähän erityisesti toiminnan alkuvuosilta. Vähimmillään vain yksi pöytäkirja vuoden ajalta. Kirjallisten dokumenttien laatiminen usein unohtui innon ollessa suurin varsinaiseen radioamatööritoimintaan.


Lähdeaineistona on käytetty vuosi- ja johtokuntien kokousten pöytäkirjoja, sekä vuosikertomuksia. Päätöspöytäkirjojen niukkasanaisuus jättää arvailujen varaan päätösten yksityiskohdat vaikuttimineen. Kirjoittaja on pyrkinyt välttämään omien mielikuvien ja muistelmien kirjaamista. Muistelmien on tapana kuvata enemmän tekijäänsä kuin kerronnan kohdetta. Tosin pohjoiseen tehtyjen retkien kuvailussa on ollut tarpeellista haastatella mukana olleita ja todeta, että toistakymmentä vuotta myöhemmin keskenään saman tapaisia matkoja muisteltaessa "aineistot" pyrkivät sekaantumaan toisiinsa.

Toivon tekstin puutteistaan ja suppeudestaan huolimatta antavan lukijalle kuvan vireästi toimivan Laivaston Radioamatöörit ry:n 30-vuotisesta taipaleesta.


Maaliskuussa 1998 Pekka Paavilainen OH1PP

Työstäessäni Pekan tekstiä julkaisuksi ja miettiessäni historiikin taittoa, sain idean toteuttaa kerhon historiikin myöskin bittimuodossa. Tähän oli oikeastaan useitakin syitä. Tekniikan kehitys on tuonut koteihimme yhä tehokkaampia kotimikroja ja useimmista laitteista alkaa löytyä myös internetti-valmiudet. Selain-ohjelmien avulla voidaan heposti lukea niin tekstiä kuin grafiikkaakin, joko suoraan verkosta tai levykkeeltä. Mikä parasta nuo ohjelmat ovat saatavissa jopa ilmaiseksi.

Uskon, että historian ylläpito, kartuttaminen ja levitys tulee olemaan jatkossa paljon yksinkertaisempaa ja edullisempaa esim. levykkeinä ja internetin välityksellä ja myös kerhon laaja valokuvamateriaali saadaan näin mukavasti jäsenistön ulottuville.


Huhtikuussa 1998 Antero Tanninen OH1KWPaluu sisällysluettelo sivulle