JÄSENISTÖ


Jäsenistö muodostui toiminnan alkuvuosina merivoimien kantahenkilöstöön lukeutuvista. Perustajajäsenet, kuten jäsenistö muutenkin harvoja poikkeuksia lukuunottamatta olivat merivoimissa palvelevia radioviestinnän ammattilaisia. Jäsenhankintaa ei tehty kovin merkittävästi.

Eräinä syinä voidaan pitää kerhoaseman tiloja, jotka rajoittivat toimintaa, sekä sääntöjen jäsenyyden suhteen asettamia vaatimuksia. Yhdistys kasvoi kuitenkin tasaista vauhtia muutamalla uudella jäsenellä vuosittain.

Vuonna 1975 pidetty yhdistyksen ylimääräinen kokous päätti yksimielisesti muuttaa sääntöjä, jotta jäseneksi pääsy helpottuisi. Yhdistysrekisteri ei kuitenkaan hyväksynyt muutosehdotusta sellaisenaan. Sääntöjä jouduttiin edelleen muuttamaan, jotta niille saatiin hyväksyntä. Muutosten vaikutus voitiin havaita, kun vuoden 1977 tammikuussa johtokunta saattoi hyväksyä yhdessä kokouksessaan peräti 11 uutta jäsentä. Kymmenen toimintavuoden aikana jäsenistö oli kasvanut noin viiteenkymmeneen. Nykyinen jäsenmäärä on yli 130.
Huomattava osa jäsenistä kuuluu useampaan paikkakunnalla toimivaan amatööriyhdistykseen.Paluu sisällysluettelo sivulle