VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU


Vuosi 1979 oli merkittävä yhdistyksen osallistumisessa vapaaehtoiseen pelastuspalvelutoimintaan. Tällöin tehtiin ensimmäiset aloitteet ja ratkaisut mukaan lähtemiseksi. Vuosikokous kuuli Mikko Montosen OH1GO esityksen aiheesta ja velvoitti uuden johtokunnan ryhtymään toimenpiteisiin asian eteenpäin viemiseksi. Kokouksessa kirjattiin pöytäkirjaan: "Heräsi vilkas ja myönteinen keskustelu". Suunnitelmiin kuului LA-radioasemien hankinta ja lahjoittaminen joillekin meripelastuksen toimipisteille. Erityisesti moni laivoilla työskentelevä tunsi tämän varsin tärkeäksi. Nykyisen kaltaista meripelastusjärjestelmää kun ei vielä tuolloin tunnettu.


Johtokunta perusti päätöksen mukaisesti pelastuspalvelujaoston. Säännöt laadittiin ja hyväksyttiin. Vetäjänä aloitti itseoikeutetusti Mikko OH1GO. Huhtikuun alkuun mennessä oli hankittu 2 kappaletta LA-puhelimia ja lisää oli luvassa. Mainitut radiot ja lisäksi kolme muuta, luovutettiin Saaristomeren Merivartiostolle käytettäviksi pelastuspalvelupäivystykseen vartioston omissa päivystyspaikoissa.


Harjoituksiin osallistuttaessa saatiin tarpeellista kokemusta varsinaisista tehtävistä. Järjestäjien myönteiset lausunnot vahvistivat radioamatöörien merkityksen pelastuspalvelun osana. Matkaviestimien nopea yleistyminen on muuttanut yhteydenpidon luonnetta pelastustoiminnoissa kuten muuallakin. Varajärjestelmänä ovat kuitenkin aina olemassa radioamatöörit laitteineen ja taitoineen pahojenkin katastrofien voittamiseksi.


Paikkakunnalla toimivan veljeskerhon pepa-aktiivisuudesta johtuen toiminta on keskittynyt heille. Vastuuhenkilöiden kuuluessa usein jäsenenä molempiin yhdistyksiin ei toiminnan hajauttamista ole katsottu tarpeelliseksi.Paluu sisällysluettelo sivulle