YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN


Useimpien Turun seudulla asuvien ja merivoimissa palvelevien radioamatöörien työskentelymahdollisuudet olivat 1960-luvun lopulla melko vaatimattomat . Syinä olivat radiolaitteiden puuttuminen ja asuntojen aiheuttamat rajoitukset. Antennien rakentaminen erityisesti vuokra-asuntojen yhteyteen oli hankalaa. Turussa toimi jo suurehko amatööriyhdistys kerhoasemineen. Nummenmäki tuntui kuitenkin sijaitsevan liian kaukana ja asemarakennuksen talonmies pyrki rajoittamaan toiminnan kerhoiltoihin. Nämä syyt ja halu aktiivisempaan amatöörityöskentelyyn innostivat Turun Laivastoasemalla palvelevia radioamatöörejä käynnistämään hankkeet yhteisen kerhoaseman perustamiseksi Pansioon.


Ensimmäinen kokous tilanteen selvittämiseksi pidettiin Pansiossa 16.4.1968 klo 19.00. Kokoonkutsujana toimi yksi innokkaimmista puuhamiehistä, Sulo Kivistö OH1MQ. Paikalla kokouksessa olivat puheenjohtajana Sulo Kivistö OH1MQ, sihteerinä Pentti Lehto OH1LE, Arto Halonen OH1LD ja Rauno Kekäläinen OH1WR. Tuloksena oli perustavan kokouksen koolle kutsuminen 23.4.1968.


Päätös yhdistyksen perustamisesta tehtiin Laivaston Koulun radioluokassa 23.4.1968 klo 18.00 alkaneessa kokouksessa. Kokous hyväksyi Juhani Kurkilahden OH1ZK ehdotuksen pohjalta yhdistyksen säännöt ja valitsi johtokunnan. Puheenjohtajana aloitti Juhani Kurkilahti OH1ZK ja johtokunnan jäseninä Sulo Kivistö OH1MQ, Vesa Kortelainen OH1LF, Rauno Kekäläinen OH1WR, sekä mahdollisesti yksi pöytäkirjoissa mainitsematon. Hän lienee ollut rahastonhoitajaksi kutsuttu Arto Halonen OH1LD. Alussa keskityttiin voimakkaasti "hamssitoimintaan" ja pöytäkirjojen laatiminen jäi puutteelliseksi.


Seurasi monen kuukauden odotus sääntöjen kulkiessa yhdistysrekisteriin ja takaisin. Siellä vaadittujen korjausten jälkeen ne hyväksyttiin päivämäärällä 14.11.1968. Yhdistyksen nimeksi tuli Laivaston Radioamatöörit ry, kotipaikkakuntanaan Turku. Seuraavaksi haettiin Suomen Radioamatööriliitto ry:n jäsenyyttä ja radioamatööriaseman lupaa. Jäsenyys tuli 16.1.1969 ja lupa 20.2.1969. Varsinainen toiminta saattoi alkaa.Paluu sisällysluettelo sivulle