TOIMINNAN RAHOITTAMINEN


Jäsenmaksuista kertyvät tulot todettiin jo yhdistyksen alkuaikoina riittämättömiksi tarkoitusten toteuttamiseen. Niinpä johtokunnat päättivät varojen hankkimiseksi järjestää iltamia paikallisessa ravitsemusliikkeessä. Osa jäsenistöstä suoritti viranomaisille järjestysmiestutkinnon saaden pätevyyden ja oikeuden tehtävän hoitamiseen. Talkootyönä pidetyt "vaatenarikat" sekä järjestetyt arpajaiset kartuttivat yhdistyksen kassaa.

Kun näkyvissä on ollut suurempia menoeriä, kuten pitkät retket tai vastaavat, on turvauduttu osittain ulkopuolisten apuun, pyytämällä lahjoituksia esimerkiksi mainospaikkoja vastaan. Auttajina ovat olleet paikalliset yritykset ja yksityiset henkilöt. Yhdistys on anonut joskus erilaisia toimintatueksi tarkoitettuja julkisia avustuksia. Nämä eivät ole kuitenkaan tuottaneet kovin merkittävää apua.


Merivoimien paikallisen joukko-osaston erittäin myönteinen suhtautuminen yhdistyksen toimintaan ansaitsee maininnan tässä yhteydessä. Myymällä ja luovuttamalla käytöstään poistamaansa materiaalia, se on tukenut kerhoaseman varustamista.

Eräiden aktiivisten jäsenten ja ystävällisten palkintojen lahjoittajien turvin on voitu järjestää pieniä arpajaisia omissa tilaisuuksissa ja saatu näin hieman kahvikassan pohjalle. Ulkopuolisten kurssien opetustehtäviä suorittaneet ovat tehneet osuutensa talkootyönä ja luovuttaneet palkkion yhdistyksen hyväksi.


Pitämällä yhdistyksen kiinteät kulut kohtuullisen alhaisina on varsinainen toiminta voitu rahoittaa ilman suuria vaikeuksia.


Paluu sisällysluettelo sivulle