Laivaston

Radioamatöörit ry

OH1AJ

Ajatuksia yhdistystoiminnasta

Yhdistys

Arvonmuodostus yhdistyksessä

Yhdistys on arvoverkko (value network*). Yhdistys on jäsenten yhteistyön ja vuorovaikutuksen paikka. Yhdistys tarjoaa “palveluita”, joiden tuottamiseen jäsenet osallistuvat. Toiset jäsenet ovat osa “tuotetta” ja sen antamaa arvoa. Arvonlisä syntyy jäsenten komplementäärisyydestä. Uuden joukkoon sopivan jäsenen liittyminen lisää arvoa toisille jäsenille.

Yhdistyksellä voi olla toimintaa tukevaa infraa ja “palvelutuotteita” (toiminnan sisältö). Arvon syntymiseen ja kustannustehokkuuteen vaikuttavat jäsenistön koostumuus ja määrä. Myös kapasiteetin käyttöasteella on merkitystä.

OH1AJ:n tapauksessa toiminnan sisältöä voi kuvata seuraavasti

Kerho on siis pitkälti kohtauspaikka, jossa varsinainen hyödyllinen sisältö tulee toisilta kerholaisilta. Joskus kuulee kysyttävän, mitä minä saan kerhon jäsenmaksulla (ei OH1AJ.lla kuultu). Vastaus on, että pääsyn kohtauspaikalle. Toimivassa vuorovaikutussuhteessa sekä annetaan että saadaan.

OH1AJ:llä on kerhotoimintaa varten infraa:kerhohuoneisto ja radioasema.

Jäseneksi hyväksyminen tai jäsenyyden päättäminen vastaavat yrityksen, kuten puhelinyhtiö, asiakassopimuksia ja jäsenmaksu niiden perusmaksua. Promootio (markkinointi) tapahtuu pääasassa jäsenten henkilökohtaisten verkostojen kautta.

Pekka OH1TV

*) Lähde: CONFIGURING VALUE FOR COMPETITIVE ADVANTAGE: ON CHAINS, SHOPS, AND NETWORKS CHARLES B. STABELL* and ØYSTEIN D. FJELDSTAD🏠 Tarkoitus Radioasema DX-toiminta Tekniikka Kilpailut Tarinoita Historiaa

Sivu päivitetty 12.5.2023