Laivaston

Radioamatöörit

OH1AJ

Komponenttilaskin

Sekä pilkku että piste toimivat lähtöarvoja syötettäessä. Ei kuitenkaan k, M, m tms.

❶    Kaksi vastusta (kelaa) rinnan

Anna...... R1 ....................ja.............. R2

Kaksi rinnan kytkettyä induktanssia voidaan yhdistää samalla kaavalla. Sama laskutoimitus pätee myös kahdelle sarjaan kytketylle kondensaattorille. Mittayksikkö on sama molemmille lähtöarvoille ja vastaukselle.

❷    Kondensaattorin reaktanssi X / Ω

Anna kapasitanssi C / pF ...ja...taajuus F / MHz

Kun konkan luku on nF ja taajuuden kHz, toimii myös. Samoin yhdistelma uF ja Hz toimii.

❸    Kelan reaktanssi X / Ω

Anna induktanssi L / uH.....ja...taajuus F / MHz

❹    Resonanssitaajuus

Anna induktanssi L / uH.....ja...kapasitanssi C / pF

❺    Reaktanssin komponenttiarvo

Anna reaktanssi X / ohm...ja...taajuus F / MHz

Kelana ja konkkana

Etusivulle Tekniikka-sivulle Ohmin-laskin dB-laskin SWR-laskin

25.4.2022 OH1TV