Laivaston

Radioamatöörit

OH1AJ

Ohmin-laskin

Käytettyjä symboleja ovat: U=jännite, I=virta, R=resistanssi, P=teho. Mittayksiköt ovat V=voltti ja A=amperi, Ω=ohmi, W=watti. Sekä pilkku että piste toimivat lähtöarvoja syötettäessä. Ei kuitenkaan k, M, m tms.

Ohmin kytkentä

❶      R = U / I      ja      P = U x I

U = V ja I = A

  Resistanssi on ja teho

❷      I = U / R      ja      P = U^2 / R

U = V ja R = Ω

  Virta on ja teho

❸      U = I x R      ja      P = I^2 x R

I = A ja R = Ω

  Jännite on ja teho

❹      I = P / U     ja      R = U^2 / P

P = W ja U = V

  Virta on ja resistanssi

❺      U = P / I      ja      R = P/I^2

P = W ja I = A

  Jännite on ja resistanssi

❻      U = neliöjuuri(P x R)     ja     I = neliöjuuri(P/R)

P = W ja R = Ω

  Jännite on ja virta

Etusivulle Tekniikka-sivulle Komponentti-laskin dB-laskin SWR-laskin

25.4.2022 OH1TV