Laivaston

Radioamatöörit ry

OH1AJ

Sotilasradioamatööriasema OI1AY

OI1AY

Suomessa on tällä hetkellä noin parikymmentä sotilasradioamatööriasemaa. Toiminnan tarkoituksena on luoda viihdytystä sekä viestitystaitoja valmentavaa harrastustoimintaa varusmiehille ja kantahenkilökunnalle.

SRA-toiminta tapahtuu radioamatöörimääräysten edellyttämällä tavalla. Sotilasradioamatöörit saavat käyttää muista poiketen OI-alkuista kutsumerkkiä.

Usein toimintaa varten Puolustusvoimat antaa tilat sekä hankkii sopivat laitteet. Pansion varuskunta-alueen sotilasradioamatööritoiminta on nivelletty Laivaston Radioamatöörit ry:n yhteyteen. Järjestely onkin erinomainen, koska kerho antaa näin myös sotilasradioamatööritoiminnalle valmiit tilat ja radiolaitteet.🏠 Tarkoitus

Sivu päivitetty 27.7.2022