Laivaston

Radioamatöörit ry

OH1AJ

Miten E-kerros toimii ja mihin se vaikuttaa?

Esimerkki foE-tilanteesta

E-kerros syntyy auringon säteilystä lähes yhtä nopeasti kuin D-kerros ja myös häviää nopeasti auringon laskun jälkeen. E-kerroksen vaihtelu noudattaa vuorokauden ja vuodenaikojen vaihtelurytmiä. Se on täysin riippuvainen auringon säteilystä. foE (suurin taajuus, joka heijastuu pystysuoraan E-kerroksesta) on korkein keskipäivällä ja kuolee pian auringon laskun jälkeen. foE on korkein keskikesällä ja matalin Joulun alla. Korkein foE arvo Suomessa jää alle 3MHz. Korkein foE-taajuus syntyy paikkaan, jossa aurinko on suoraan yläpuolella. Katso kuvaa yllä. Auringonpilkkujakson aikana E-kerros toimii melko vakaasti.

E-kerros ei välttämättä ole yhtenäinen tasainen kerros. Joskus se syntyy laikkuina, joiden tiheys on suuri. Tätä kutsumme sporaadiseksi E:ksi, Es, jonka MUF voi yltää jopa 70MHz saakka.

E-kerros toimii heijastimena taajuuksilla, joille sen MUF riittää, mutta välittömästi MUF:n yläpuolella siitä tulee vaimennin. Huomaa, että E-kerroksen MUF ja F2-kerroksen MUF ovat kaksi eri asiaa. E-kerroksen MUF kasvaa lähtökulman pienentyessä samaan tapaan kuin F2-kerroksen MUF. 90 asteen kulmalla MUF = foE.

Viimeisimmät Ionogrammit, joista löytyvät foE ja hmE

Pruhonice Tsekeissä,     Juliusruh Saksassa,     Dourbes Belgiassa.

E-kerroksen lähtökulman ja MUF(E):n laskuri

Tällä laskurilla voi arvioida E-kerroksen vaikutusta workkimistilanteeseen. E-kerroksen korkeus vaihtelee välillä 90-115km. Tiedon hmE saat Ionogrammista.

Anna yhden hypyn pituus /km, E-kerroksella se voi olla 10-1000km.

Anna E-kerroksen korkeus hmE /km reitin puolessa välissä tms. 100km on usein käyttökelpoinen.

Anna MUF-laskentaa varten Ionogrammista foE /MHz. Kulmalasku ei tarvitse tätä.

Paras lähtökulma on: ja tarvittava antennin korkeus:

MUF (E)-kerroin on: ja MUF(E) on noin:

Johtopäätelmiä

Kesällä keskipäivällä, kun MUF(E) on alle 3.5MHz alle 200km päähän, E-kerros on merkittävä vaimennin 80 metrillä. Yli 200km yhteyksissä se voi toimia jo heijastimena, kun MUF(E) nousee yli 4MHz. Kyseinen rajaetäisyys riippuu tietenkin sen hetken foE-tilanteesta.

Päivällä, jos MUF(E) > 7.2MHz yli 600km päähän, 40m yhteydet voivat mennä E-kerroksen kautta. Optimi lähtökulma E-kerrokseen on eri kuin vastaavassa F2-yhteydessä.

30m alueella suunnilleen alle 800km yhteyksillä E-kerros voi toimia heikkona vaimentimena, koska ollaan niukasti MUF(E) yläpuolella.

MUF(E):n taajuuden yläpuolella vaimennuksen lisäksi tapahtuu toinenkin ilmiö, refraktio. Ohuen E-kerroksen läpäistessään signaalin kulkusuunta muuttuu: ylösmennessä kulma loivenee ja alastullessa jyrkkenee. Tämä pidentää maksimi yhteysväliä, tai, että antennin lähtökulma voi olla suurempi kuin ilman E-kerrosta tarvittaisiin. Ilmiöllä lienee yhteys greyline-ilmiöön, D-kerroksen häviämisen lisäksi.

Etusivu DX-sivu Kelit Kelit 1 Kelit 2 D-kerros

Sivu päivitetty 21.12.2021 oh1tv